Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:52 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Động

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:52

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Động