Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  1.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  9.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  9.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Động

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.29 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Động