Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.4%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.6%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.6%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.5%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.9%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Động

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Động