Dự báo thời tiết Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Khoái Châu

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.72 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khoái Châu