Dự báo thời tiết Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.8%
 • Lượng mưa
  2.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  9.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  8.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Khoái Châu

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khoái Châu