Dự báo thời tiết Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.2%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  4.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.3%
 • Lượng mưa
  1.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.9%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Khoái Châu

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khoái Châu