Dự báo thời tiết Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:44 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:46 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:46 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Khoái Châu

bầu trời quang đãng

12°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:44

Thấp/Cao

12°

/

22°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khoái Châu