Thời tiết Huyện Khoái Châu - Hưng Yên theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

80%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

75%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khoái Châu - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Khoái Châu

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khoái Châu