Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:16 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:17 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:19 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:19 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:19 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:20 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:20 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:21 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

25°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:21 pm

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:21 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Hoà Bình 30 ngày tới

Thời tiết Hoà Bình

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:12

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hoà Bình