Dự báo thời tiết Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Hoà Bình

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

9.64 km

wind

Gió

1.35 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hoà Bình