Dự báo thời tiết Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

16°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

17°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Hoà Bình

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hoà Bình