Dự báo thời tiết Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:16 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:17 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Hoà Bình

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hoà Bình