Thời tiết Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

69%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.81 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.49 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Quận Gò Vấp

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Gò Vấp