Dự báo thời tiết Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Thời tiết Quận Gò Vấp

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Gò Vấp