Dự báo thời tiết Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:44
T2 02/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  22.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:43
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  12.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận Gò Vấp

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:44

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Gò Vấp