Dự báo thời tiết Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Thời tiết Quận Gò Vấp

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Gò Vấp