Thời tiết Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành

mưa vừa

31.3°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
Thấp/Cao

27.7°

/

33.6°

Độ ẩm tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
Độ ẩm

51.2%

Tầm nhìn tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
Gió

6.13 km/h

Điểm ngưng tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
UV

7.72

Nhiệt độ Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
32.3° / 37.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
28.4° / 35.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
28.9° / 32.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành
32° / 37°

Thời tiết Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành theo giờ

2:00 pm

31.4° / 33.6°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.6° / 34.4°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.5° / 35.1°

weather

dewpoint 53 %

mưa vừa

5:00 pm

32.6° / 36.7°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.7° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.8° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.5° / 35.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.8° / 35.8°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 35.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.4° / 35.6°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 am

29.6° / 35.8°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.7° / 34.3°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 34.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 am

28.1° / 33.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.4° / 33.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 am

28.8° / 33.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 33.5°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.3° / 35.1°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 37.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

9:00 am

32.3° / 38.7°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

35° / 39.1°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

11:00 am

34.3° / 39.3°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 40.3°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.1° / 40.7°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.3° / 40.5°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.8° / 39.2°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.4° / 38.9°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 38.7°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 36.9°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 35.7°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.6° / 35.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.9° / 35.3°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.5° / 35.3°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.8° / 35.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 am

29.4° / 34.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.3° / 35°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

28.9° / 33.9°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.8° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 am

28° / 32.6°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

5:00 am

27.8° / 31.5°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.7° / 32.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.6° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.5° / 36.3°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

9:00 am

32.6° / 37.3°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

10:00 am

34.1° / 38.3°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 39.6°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.9° / 39.2°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.6° / 40.8°

weather

dewpoint 48 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành những ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành những ngày tới