Thời tiết Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành

mưa vừa

31.1°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
Thấp/Cao

27.7°

/

33.7°

Độ ẩm tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
Độ ẩm

51.7%

Tầm nhìn tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
Gió

6.13 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
Điểm ngưng

20.7°

Tia UV tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
UV

7.72

Nhiệt độ Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
32.1° / 37.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
28.5° / 35.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
28.2° / 33°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành
32.5° / 36.6°

Thời tiết Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành theo giờ

2:00 pm

31.5° / 33.6°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.6° / 34.1°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.8° / 35.1°

weather

dewpoint 53 %

mưa vừa

5:00 pm

32.9° / 36°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 36.9°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.6° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.3° / 35.6°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.2° / 35.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.8° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.7° / 35.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 am

29.5° / 35.8°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.9° / 34.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 am

29.6° / 34.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 am

28.4° / 33.8°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.3° / 33.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 am

28.8° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 am

28.4° / 33.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.3° / 35.1°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.7° / 37°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

9:00 am

32.7° / 38.6°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

35° / 39°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 39.3°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 40.3°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 40.3°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

36° / 40.7°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.8° / 39.2°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.8° / 38.4°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 38.4°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.8° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 35.4°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.7° / 35.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 35.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.9° / 35.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.3° / 35.2°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 am

29.4° / 34.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.9° / 34.4°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 33.4°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.8° / 32°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 am

27.1° / 32.8°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

5:00 am

27.4° / 31.1°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.4° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.3° / 34.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.4° / 36.6°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

9:00 am

32° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 38°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

11:00 am

34.8° / 39.3°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.6° / 39.1°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.6° / 40.7°

weather

dewpoint 48 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Phước A - Huyện Châu Thành những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

301.01

NH3

2.82

NO

1.1

NO2

2.01

O3

28

PM10

2.27

PM2.5

1.77

SO2

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đông Phước A