Dự báo thời tiết Quận Kiến An - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:42
T2 02/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:41
T3 03/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T4 04/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.3%
 • Lượng mưa
  2.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Kiến An

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:42

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Kiến An