Dự báo thời tiết Quận Kiến An - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.2%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Kiến An

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Kiến An