Thời tiết Quận Kiến An - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

88%

T3 12/12
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

88%

T4 13/12
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Kiến An - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Kiến An

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Kiến An