Dự báo thời tiết Quận Kiến An - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:35 pm

Gió
7.13 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Quận Kiến An

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:34

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Kiến An