Dự báo thời tiết Quận Kiến An - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Kiến An

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Kiến An