Dự báo thời tiết Quận Kiến An - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
5.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
5.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Kiến An - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Kiến An

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Kiến An