Dự báo thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  1.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:34
T2 12/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  7.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:34
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:34
T4 14/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.7%
 • Lượng mưa
  9.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:35
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  10.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Dương Kinh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:34

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Dương Kinh