Dự báo thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
6.8 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
7.74 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Quận Dương Kinh

sương mờ

23°

sương mờ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:07

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Dương Kinh