Dự báo thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.6%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 3 ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Quận Dương Kinh

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Dương Kinh