Dự báo thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

29°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Dương Kinh

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Dương Kinh