Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
7.37 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:15 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:15 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:15 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:16 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:06

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Thuỵ