Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
7.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
8.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
8.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Thuỵ