Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
6.45 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
7.18 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
7.18 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
6.91 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
8.41 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
8.15 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
7.66 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ

sương mờ

24°

sương mờ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.6 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Thuỵ