Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.8%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.8%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26%
 • Lượng mưa
  0.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:49
CN 12/02
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.1%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:25/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:47

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.05

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Thuỵ