Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  2.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:47
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  18.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:46
T4 27/09
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  27.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  4.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  4.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:47

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Thuỵ