Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
8.25 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

ánh sáng cường độ mưa phùn

20°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:05

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương