Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.74 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.53 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.79 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.63 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.34 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương