Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:48 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:49 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:50 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương