Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
6.79 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
7.31 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
7.31 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
6.96 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:05

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương