Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.4%
 • Lượng mưa
  2.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 28/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  6.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.8°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:06
T4 29/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/21.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.9°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06
T5 30/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:06
T6 31/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

ánh sáng cường độ mưa phùn

20°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:05

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương