Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.6%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.5%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  6.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.5%
 • Lượng mưa
  1.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương