Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Sách

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:42

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Sách