Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34
T5 08/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.3%
 • Lượng mưa
  2.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34
T6 09/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  10.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Sách

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Sách