Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Sách

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.81 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

1.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Sách