Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:42
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:41
T4 04/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.9%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:39
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Sách

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:42

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Sách