Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.4%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.4%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.8%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Sách

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.11

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Sách