Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Tĩnh