Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.89 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

5.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Tĩnh