Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:09

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Tĩnh