Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.8%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.2%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.4%
 • Lượng mưa
  2.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:54
T7 11/02
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:53

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Tĩnh