Dự báo thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:07
T5 23/03
bầu trời quang đãng
38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.7°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:07
T6 24/03
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/39.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.6%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.4°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07
T7 25/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.9%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  4.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghi Xuân

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghi Xuân