Thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

89%

T3 03/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

89%

T4 04/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nghi Xuân

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghi Xuân