Dự báo thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghi Xuân

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghi Xuân