Dự báo thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghi Xuân

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.07 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghi Xuân