Dự báo thời tiết Quận Long Biên - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.7%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.6%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  9.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Long Biên - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Long Biên - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Long Biên

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Long Biên