Dự báo thời tiết Quận Long Biên - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/37.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:37
T2 12/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.5%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/36.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T4 14/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  4.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  15.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Long Biên - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Long Biên - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Long Biên

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

Thấp/Cao

29°

/

38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Long Biên