Dự báo thời tiết Quận Long Biên - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

24°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Long Biên - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Long Biên - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Quận Long Biên

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:09

Thấp/Cao

17°

/

19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Long Biên