Dự báo thời tiết Quận Long Biên - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:44 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:45 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:47 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Long Biên - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Long Biên - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Long Biên

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:44

Thấp/Cao

/

23°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

6 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Long Biên