Dự báo thời tiết Quận Long Biên - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Long Biên - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Long Biên - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Long Biên

mưa phùn

22°

mưa phùn

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

2.7 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Long Biên