Dự báo thời tiết Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  19.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.5%
 • Lượng mưa
  4.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hai Bà Trưng

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hai Bà Trưng