Thời tiết Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

75%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

66%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Quận Hai Bà Trưng

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hai Bà Trưng